Learn Bushcraft skills by videos
watch the best bushcrafters explain techniques and skills

How To Make A Stormproof Torch With A Pine Cone

Description

In this video I show you how to make a stormproof torch with a pine cone. This pine tree species (Pinus Strobus) makes pretty big pine cones, which are perfect as a wick for a torch or candle.

Please visit "Stay Primitive My Friend" Channel

https://www.youtube.com/watch?v=Fy4b__xbbR8&t=1846s

---------------------------------------------------------------

?? SOCIAL MEDIA ??

? Website ? www.survivallilly.at

? Facebook ? https://goo.gl/j79k3j

? Twitter ? https://twitter.com/SurvivalLilly

? Instagram ? https://instagram.com/survival_lilly/

---------------------------------------------------------------

?? SUPPORT LILLY ??

? Spreadshirt ? https://shop.spreadshirt.com/SurvivalLilly

? Lilly’s Amazon Store ? http://astore.amazon.com/survlill-20

? Paypal ? https://www.paypal.me/SurvivalLilly

---------------------------------------------------------------

?? GEAR AND EQUIPMENT LILLY IS USING ??

? Trouser ? http://amzn.to/2aShNpf

? Survival Knife ? http://amzn.to/2b0TNmb

? Fire Steel ? http://amzn.to/2aShECh

? EDC Rucksack ? http://amzn.to/2aYsg3I

? Bug Out Bag ? http://amzn.to/2aDh5t7

? Lilly’s Shoes ? http://amzn.to/2aEnirZ

? Lilly’s New Camera ? http://amzn.to/2b5w5of

If you liked this video, don’t forget to hit the like button and share it with your friends on Facebook

? Feel free to subscribe to my channel. ?

Hello my name is Lilly and I am making videos about primitive living skills, survival, bushcraft, camping gear and prepping. I consider myself being a modern hunter-gatherer who wants to live as close as possible with mother nature and right now I am in the process of learning how to live off the land and thrive in the wilderness. Thanks for watching ~ Survival Lilly

Tags: survival,bushcraft,camping,prepping,How To Make A Stormproof Torch With A Pine Cone,survival lilly,survival skills,how to make a torch,fackel,swedish torch,pine,pinus strobus,weymouthskiefer,survival knife,bug out bag,daypack,survival kit,fire,firesteel,friction fire,candle

Video Transcription

Ahoj, jmenuji se Lilly a dnes chci ud?lat pochode? z p?írodních materiál? za použití mého nože. Zrovna jsem narazila na tuhle borovici a skv?lá v?c na tomto stom? je, že má obrovské šišky jako je tato. Na této šišce není skv?lé jen to, že je velká, ale má i správný tvar pro výrobu pochodn?. Ok, pro výrobu pochodn? budeme pot?ebovat rukoje?, takže si u?íznu n?jaký klacek. Takže, po hodin? hledání a chození po lese v dešti jsem našla tento strom, který roní spousty smoly. Smola je velice ho?lavá

Na zadní stran? je ji víc - koukejte! Ok, nyní rozštípnu d?evo a tím vytvo?ím držák pro šišku Te? si p?ipravím šišku. Vezmu smolu a natla?ím jí do borovicové šišky. Takže, d?evo se mi nerozštíplo zrovna nejlíp a je trochu moc volné. Te? tedy pot?ebuji n?jaký provázek, kterým dotáhnu celou pochode? tady dole aby šiška držela ne svém míst? Kolem dokola tady mám kop?ivy ze kterých ud?lám docela dobrý provázek. Ok, tohle vypadá dob?e a stabiln?. A nyní už jen zbývá zapálit pochode?. Kompletn? v?truodolné.

Tak a takhle vypadá pochode? poté co ho?ela 5 minut. 5 minut je dobrý ?as. Ve skute?nosti vám to dá dost ?asu na to p?inést v noci vodu nap?íklad nebo se porozhlídnout kolem v jeskyni nebo odehnat n?jaké zví?e. Takže je vždycky dobrý nápad mít n?jakou pochode? v kempu. Ne všechna smola sho?ela, n?která stekla po rukojeti. Tu jsem si uchovala pro budoucí projekt. P?edtím než ukon?ím video cht?la bych vám v rychlosti ukázat mého kamaráda Sedrika, který má na youtube skv?lí kanál stay primitive my friend. Velmi ráda se koukám na jeho videa a nau?ila jsem se spousty v?cí. Takže jestli se chcete podívat na jeho kanál, klikn?te na n?které video po pravé stran? a t?eba ho taky odebírejte. D?kuju vám za zhlédnutí. Prosím lajkujte, sdílejte, odebírejte. Uvidíme se p?íšt? ahoj.

About the Author

Survival Lilly

Survival Lilly

Survival Lilly is a true passionate bushcraft girl! She likes spending a lot of time in nature practicing survival and bushcraft skills. Her YouTube channel is very interesting as she publishes new videos often and also test out survival and outdoor gear to find the best items you can have in your survival or camping rucksack, and the video quality and photography is always excellent.

You can find all her videos on her YouTube channel.

More articles from this author